Witaj.

Motivado to firma doradczo – szkoleniowa świadcząca kompleksowe wsparcie dla biznesu z zakresu szeroko pojętego rozwoju osobistego i kompetencji specjalistycznych.

O nas.

MOTIVADO to cel sam w sobie.  Jesteśmy po to, aby wyciągać z ludzi to, co w nich najlepsze. Uczymy ich, jak nabierać wiatru w żagle i osiągać nawet to, co z pozoru wydaje się niemożliwe.

Oferta.

Dostarczamy rozwiązania edukacyjne dla biznesu. Oferujemy programy wspierające motywację i zaangażowanie pracowników. Trenerów wewnętrznych wyposażamy w nowoczesne i sprawdzone narzędzia pracy. Rozwijamy młode pokolenie.

Kontakt.

Motivado sp. z o.o.
ul. Jugosłowiańska 15 lok.20
03-984 Warszawa

e-mail: motivado@motivado.pl
tel. +48 22 111 50 70

Motivado Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000626769, zarejestrowany adres: ul.Jugosłowiańska 15/20, 03-984 Warszawa,
NIP: 1132913494, REGON: 364906230, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN