Leader Quest.

Dlaczego to robimy?

Zdecydowanie łatwiej jest być dobrym przywódcą, trudniej liderem. Wzbudzenie w swoich ludziach entuzjazmu i zaangażowania w pracę oraz gotowość towarzyszenia im w ich wysiłkach, to umiejętność wybitnych managerów. Dzięki nim każdy w zespole zna swoją rolę i zadania, czuje się ważny i potrzebny.

 

Sami jesteśmy takimi liderami i naszą wiedzą dzielimy się z tymi, którzy też chcą spać spokojnie wierząc, że ich zespoły stoją z nimi ramię w ramię.

 

Jak to realizujemy?

Program Leader Quest jest niczym dobrze skonstruowane puzzle. Składa się z wielu elementów, starannie dobieranych do pojedynczych managerów lub grup.

 

Podczas pracy coachingowej i warsztatowej pracujemy zarówno nad kompetencjami w obszarze planowania jak i zarządzania. Ale, to co nas szczególnie wyróżnia, to położenie dużego nacisku na budowanie zdrowych i efektywnych relacji managerów z ich zespołami. Uczymy udzielania informacji zwrotnej, wzbudzania w podwładnych motywacji wewnętrznej, dajemy skuteczne narzędzia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, podpowiadamy jak sprawić, by ludziom na prawdę chciało się chcieć.

 

Leader Quest jest cennym programem rozwojowym. Pozwala on uczestnikom stać się lepszymi managerami dla innych ale też zajrzeć w głąb siebie i odkryć oraz udoskonalić swoje wewnętrzne sposoby myślenia i działania.

 

W prowadzeniu zajęć pomagają nam konie, które nie dają się nabierać na maski, jakie zakładają ludzie. W kontaktach ze zwierzęciem człowiek, czy tego chce, czy nie,  obnaża swą prawdziwą naturę i bywa, że poznaje samego siebie, takim jakim jest, a nie za jakiego chciałby być uważany.

 

Co to jest za program?

Program Leader Quest jest profesjonalnym, przygotowanym w oparciu o wysokie standardy i nowoczesną wiedzę o zarządzaniu organizacją i ludźmi programem rozwoju managerów w dużych i średnich organizacjach. Jego kluczową cechą jest zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika projektu poprzez koncentrację na jego potrzebach i zdiagnozowanych deficytach.

 

Program może być doskonałym wsparciem różnych grup odbiorców. Cenne zasoby wiedzy i umiejętności znajdą w nim „młodzi” managerowie, którzy nauczą się w sposób świadomy, zaplanowany i przemyślany wejść w nową rolę. Będzie to też dobra lekcja dla „weteranów’ – liderów z długim stażem, którzy na nowo mogą odkryć w sobie entuzjazm pracy z własnym zespołem.

 

Program wspiera managera w skutecznym i efektywnym realizowaniu powierzonych mu obowiązków, rozwija jego potencjał, a także wyzwala w nim kreatywne podejście do własnego rozwoju. Poszerza jego perspektywę patrzenia na firmę, jako całość, co pozwala na pełniejsze rozumienie swojej roli i branie odpowiedzialności nie tylko za swoje zadania, ale za sukces całej organizacji.