Siła Efektywnego Zespołu.

Co to jest za program?

 

Siła Efektywnego Zespołu to program, który wspiera budowanie najważniejszych zespołów w organizacji, składających się z TOP Managerów reprezentujących kluczowe działy. Jego celem jest budowanie współpracy w miejsce istniejących silosów. Program uświadamia, że cele firmy osiąga się szybciej i efektywniej, kiedy działy kooperują ze sobą, darzą się zaufaniem, otwarcie dzielą się informacją i wiedzą, biorą za siebie wzajemną odpowiedzialność.

 

Jak to realizujemy?

Prawdziwym miernikiem efektywności pracy zespołu jest to, czy osiąga on zakładane rezultaty. Nic nie jest ważniejsze niż praca zespołowa. Gdy ludzie zaczynają działać razem odsuwają na bok własne potrzeby i pracują dla dobra całego zespołu. By tak się działo, musi on stale przezwyciężać pięć dysfunkcji, które charakteryzują się określonymi zachowaniami oraz świadomie korzystać z mocnych stron każdego członka zespołu.

Program zawiera następujące działania:

  • badanie aktualnego poziomu współpracy zespołowej i wskazanie obszarów do rozwoju
  • warsztaty tematyczne wdrażające Model Efektywnego Zespołu
  • indywidualne spotkania z uczestnikami wzmacniające ich kompetencje społeczne
  • wdrożenie metody Action Learning, jako wsparcia w bieżącej współpracy zespołu

 

Dlaczego to robimy?

 

Światowej sławy firmy, jak Google, czy Apple zbudowały swoją potęgę dzięki efektywnie współpracującym zespołom.

Każda firma stawia sobie ambitne cele i mierzy wysoko. Chce zdobywać nowe rynki i rozwijać swoje produkty czy usługi. Zależy jej, aby osiągać to szybko i skutecznie.

 

My wiemy jak im pomóc i czynimy to z ogromną satysfakcją. Lubimy patrzeć jak nasi Klienci pną się coraz wyżej i wyżej…